Το Ελντοράντο της Ανατολής

Το Ελντοράντο της Ανατολής

Η διείσδυση των ερωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία της Μιρκάς Ασίας (1861-1923)

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η διείσδυση των ευρωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία του μικρασιατικού χώρου και οι προσπάθειές τους να τα εκμεταλλευθούν μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Το βιβλίο, επιχειρεί να καταδείξει το εξαιρετικά έντονο - ενταγμένο στο γενικότερο ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων για τον γεωπολιτικό και οικονομικό έλεγχο της περιοχής της Εγγύς Ανατολής - ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών μεταλλευτικών εταιρειών για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των μεταλλείων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Ελντοράντο της Ανατολής. Παρουσιάζει τους ανασταλτικούς παράγοντες αλλά και τις ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις της οθωμανικής κυβέρνησης, σχετικά με την εκμετάλλευση των μεταλλείων και τις προσπάθειες και τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών εταιρειών να κυριαρχήσουν στο χώρο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η παρουσίαση του ελληνικού στοιχείου, των Ελλήνων μεταλλουργών του Πόντου, η παρουσία των οποίων στα μεταλλεία ήταν συνεχής και αδιάλειπτη, και οι οποίοι βρέθηκαν στη δίνη του αδυσώπητου ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και των οθωμανικών μεταλλευτικών μεταρρυθμίσεων στο β' μισό του 19ου αιώνα. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι συνθήκες που επικράτησαν μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τα τραγικά γεγονότα στη μικρασιατική γη το 1922, τα οποία, αφενός έδωσαν τέλος στα σχέδια των Ευρωπαίων για ανεξέλεγκτη δράση στα μεταλλεία της Μ. Ασίας και αφετέρου επισφράγισαν το τέλος της οικονομικής δραστηριότητας και της παρουσίας του εκεί ελληνισμού. Πρόκειται για μια μελέτη, η οποία είναι αποτέλεσμα επίμονης έρευνας του συγγραφέα σε πλήθος αρχείων, κρατικών και ιδιωτικών, ελληνικών και ξένων.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου