Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ γενικού λυκείου: Μακροοικονομία

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ γενικού λυκείου: Μακροοικονομία

Ομάδα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής

Με το βιβλίου αυτό οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Μακροοικονομίας, όπως: το ΑΕΠ μιας οικονομίας, τα στάδια που διέρχεται η οικονομία στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, η ανεργία και τα είδη της, το φορολογικό σύστημα μιας χώρας κ.ά. Η ύλη του καλύπτει όλη την ύλη των Κεφαλαίων 7,9 και 10 του σχολικού βιβλίου. Επιπλέον κάθε κεφάλαιο περιέχει και άλλα στοιχεία που λειτουργούν επικουρικά στην κατανόησή της. Περιλαμβάνονται: - Θεωρητικές έννοιες - Μεθοδολογία Ασκήσεων - 47 λυμένες ασκήσεις - 45 ασκήσεις για λύση - Απαντήσεις στις ερωτήσεις - ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - 255 ερωτήσεις κλειστού τύπου - 5 κριτήρια αξιολόγησης - 16 ασκήσεις επανάληψης - Απαντήσεις (ασκήσεων για λύση, ασκήσεων επανάληψης, κριτηρίων αξιολόγησης και ερωτήσεων κλειστού τύπου).

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου