Μαθαίνοντας αλλιώς τη γλώσσα Δ΄δημοτικού

Μαθαίνοντας αλλιώς τη γλώσσα Δ΄δημοτικού

Με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλιας, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ και δυσκολίες μάθησης

Το πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας είναι τροποποιημένο και ειδικά προσαρμοσμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Περιέχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με τη βασική αρχή της διαβάθμισης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές. Η διαμόρφωση του προγράμματος βασίστηκε στις θεματικές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου και με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. Όλο το περιεχόμενο είναι πρωτότυπο και εξειδικευμένο με την ενσωμάτωση στρατηγικών μάθησης στα εξής επίπεδα: - Ανάγνωση - Κατανόηση κειμένου - Λεξιλόγιο - Γραμματική/Μορφοσύνταξη - Παραγωγή Λόγου Οι στρατηγικές μάθησης επιλέχτηκαν με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και με βάση τις θεωρίες μάθησης. Οι τρεις διαφορετικές μέθοδοι προσέγγισης γλωσσικού περιεχομένου (λειτουργική γραμματική, διαφοροποιημένη διδασκαλία και κειμενοκεντρική προσέγγιση) συνδυάστηκαν στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων. Το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού της γλωσσικής διδασκαλίας διαμορφώθηκε με την εξής διάρθρωση: - Αναγνωστική ικανότητα (κάθετη μορφή/βηματολόγιο ανάγνωσης) - Αναγνωστική κατανόηση (βηματολόγιο αναγνωστικής κατανόησης) - Λεξιλόγιο - Λειτουργική Γραμματική - Παραγωγή Προφορικού & Γραπτού Λόγου

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Αντικαιάδας

Αντικαιάδας

Ελληνικά Γράμματα (2006)
Ελληνικά Β΄ δημοτικού

Ελληνικά Β΄ δημοτικού

Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή (2011)
240.827 Βιβλία
118.965 Συντελεστές
4.482 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου