Εισαγωγή στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσχολική αγωγή

Εισαγωγή στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσχολική αγωγή

Μαθαίνοντας για τις θεωρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας και για την πρακτική τους εφαρμογή, θα μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τα βρέφη και τα νήπια καθώς και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα θεωριών -κλασικών όσο και πιο πρόσφατων- με τρόπο εύληπτο και προσιτό σχετικά με τη μάθηση στα βρέφη και τα παιδιά. Σε κάθε κεφάλαιο οι συγγραφείς εξηγούν με σαφήνεια πώς να αναγνωρίσετε τη θεωρία στην πράξη και προτείνουν τρόπους εφαρμογής αυτών των θεωριών στον επαγγελματικό σας χώρο. Επίσης, θα βρείτε μελέτες περίπτωσης καθώς και ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε το ¬παιδαγωγικό σας έργο. Οι περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου συνοψίζουν τη θεωρία που εξετάστηκε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και τα οφέλη της πρακτικής της εφαρμογής. Το βιβλίο Εισαγωγή στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσχολική αγωγή αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να συμβάλει στη μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

Η διαχείριση της ΔΕΠ-Υ

Η διαχείριση της ΔΕΠ-Υ

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός (2016)
242.146 Βιβλία
119.411 Συντελεστές
4.503 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου