Ηπειρωτικοί δημοτικοί αντίλαλοι

Ηπειρωτικοί δημοτικοί αντίλαλοι

(Μελετήματα - κείμενα - τραγούδια)

Έλληνες και Ευρωπαίοι άνθρωποι του πνεύματος ύμνησαν τα δημοτικά μας τραγούδια. Οφείλουμε οι νεοέλληνες αυτόν τον εθνικό μας θησαυρό να τον διαφυλάξουμε. Τα διαμάντια αυτά της ποίησης του λαού μας δεν πρέπει να χαθούν στο φαράγγι της λησμονιάς, αλλά να περισωθούν και να μείνουν ως παρακαταθήκη στο εθνικό θησαυροφυλάκιο. Ο οδοστρωτήρας και η λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης να μην επιτρέψουμε να τα εξαφανίσει. Στο πνεύμα αυτό κινείται και το συγκεκριμένο βιβλίο με τα δημοτικά τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά και τραγουδιούνται σε όλον τον ελλαδικό χώρο. Το βιβλίο δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών. Η πρωτοτυπία του βιβλίου βρίσκεται στις εμπεριστατωμένες μελέτες, στα κείμενα αξιόλογων πνευματικών ανθρώπων, στην έρευνα, στην ανάλυση και σε πολλά άλλα στοιχεία που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του δημοτικού μας τραγουδιού. Για το βιβλίο εκφράστηκαν ευνοϊκά εκλεκτοί δημοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί με άρθρα τους στις εξής εφημερίδες: "Πρωϊνός Λόγος (εφημερίδα Ιωαννίνων) 10-2-2010, 17-6-2010, 5-7-2013, 10-7-2013, Ηπειρωτικόν Μέλλον (εφημερίδα Αθηνών) - Ιούνιος 2010". Στις 30 Ιουνίου 2013 έγινε παρουσίαση του βιβλίου από τον καθηγητή και αντιπρύτανη τότε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεώργιο Καψάλη, μετά από πρόσκληση όλων των πνευματικών και πολιτιστικών συλλόγων όλων των χωριών της κοιλάδας Δωδώνης. Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε με λίγα λόγια για τη σημασία των δημοτικών τραγουδιών και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άγγελος Ευαγγέλου. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες (Α' και Β' μέρος). Στο Α΄μέρος περιλαμβάνονται ειδικές μελέτες πάνω στο δημοτικό τραγούδι καθώς και σχετικά κείμενα. Στο Β΄μέρος περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά τραγούδια και από τις 14 κατηγορίες των δημοτικών τραγουδιών. Της κάθε κατηγορίας προηγείται περιγραφή και εξήγηση του περιεχομένου της. Όπου υπήρχε δυνατότητα, στο βιβλίο καταχωρήθηκαν και σχετικές φωτογραφίες (Η μάνα στο δημοτικό τραγούδι, καθώς και στα Ιστορικά και Κλέφτικα τραγούδια).

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου