Μουσειακά εκθέματα

Μουσειακά εκθέματα

Υλικά, ρυπαντές και προστασία: Το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Το πρώτο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την μεταλυκειακή εκπαίδευση/ ΙΙΕΚ/ ΔΙΕΚ στην ελληνική βιβλιογραφία. Εγχειρίδιο συντήρησης μουσειακών εκθεμάτων περιβαλλοντικών παραμέτρων, νομοθεσίας, και χημείας. Για τους σύγχρονους Συντηρητές και Τεχνικούς Συντήρησης, Αρχαιολόγους, Επιμελητές και Φύλακες Μουσείων, Νομικούς και Χημικούς.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.197 Βιβλία
119.754 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου