Νευροανατομία

Νευροανατομία

Κεντρικό νευρικό σύστημα

Πρόκειται για την αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου με τον ίδιο τίτλο που πρωτοκυκλοφόρησε το 1999 με συγγραφείς τον ομότιμο πλέον καθηγητή κ. Π. Γιγή και τον παρόντα συγγραφέα Γ. Παρασκευά. Η καινοτομία του βιβλίου αυτού έγκειται στο ότι παραθέτει σε αντικρυστές σελίδες το ανατομικό κείμενο και το αντίστοιχο ανατομικό σχηματογράφημα που σχεδιάστηκε από τον συγγραφέα. Το κείμενο διαρθρώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες: α) Στο κυρίως κείμενο, που αποτελείται από στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή των δομικών χαρακτηριστικών των ανατομικών στοιχείων που παρουσιάζονται κάθε φορά. β) Στις παρατηρήσεις, όπου επιχειρείται να αναδειχθεί ο κεντρικός ρόλος της ανατομικής επιστήμης στην κλινική πρακτική, και γ) Στις παραπομπές στο τέλος του κειμένου, όπου παρουσιάζονται οι διεθνώς αποδεκτοί επιστημονικοί όροι του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως διατυπώθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή Ανατομικής Ορολογίας, στην τελευταία έκδοση της Nomina Anatomica, το 1998. Στις τελευταίες σελίδες του παρατίθεται μια σειρά κλινικών προβλημάτων νευροανατομίας τροποποιημένων και εμπλουτισμένων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, μαζί με τις απαντήσεις τους, που βοηθούν τον αναγνώστη να αυτοελέγξει τις αποκτηθείσες νευροανατομικές γνώσεις. Το σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής, αναφορικά με το μάθημα "Νευροανατομία - Κεντρικό νευρικό σύστημα", αλλά και στον ειδικευμένο γιατρό της Νευρολογίας και της Νευροχειρουργικής. Το βιβλίο περιέχει 540 σχήματα και καλύπτει 120 κλινικά προβλήματα νευροανατομίας.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου