Χρυσός Ευάγγελος Κ.

Ιστορία του βυζαντινού κράτους

Ιστορία του βυζαντινού κράτους

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Ιστορία του βυζαντινού κράτους

Ιστορία του βυζαντινού κράτους

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
L' odyssée de l' éducation spartiate

L' odyssée de l' éducation spartiate

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Η Άλωση της Πόλης

Η Άλωση της Πόλης

Ακρίτας
Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt

Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Reisen und Verkehr im byzantinischen Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte des 11. Jhr.

Reisen und Verkehr im byzantinischen Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte des 11. Jhr.

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Laonikos Chalkokondyles

Laonikos Chalkokondyles

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Το Βυζάντιο και οι βόρειοι γείτονές του τον 10ο αιώνα

Το Βυζάντιο και οι βόρειοι γείτονές του τον 10ο αιώνα

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας

Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας

Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Νικηφόρος Β Φωκάς 963-969

Νικηφόρος Β Φωκάς 963-969

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Βυζάντιο και Βούλγαροι 7ος-10ος αι.

Βυζάντιο και Βούλγαροι 7ος-10ος αι.

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Frankish Morea 1205-1262

Frankish Morea 1205-1262

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος

Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Πέτρος Πατρίκιος

Πέτρος Πατρίκιος

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Byzantine Crete

Byzantine Crete

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Βυζάντιο και Ερυθρά Θάλασσα

Βυζάντιο και Ερυθρά Θάλασσα

Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Συνολικά Βιβλία 44
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου