Κατάλογος Βιβλίων

΄Σένα τα λέγω πεθερά για να τ' ακούη η νύφη

΄Σένα τα λέγω πεθερά για να τ' ακούη η νύφη

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (2002)
... Αν τολμάς

... Αν τολμάς

Εκδόσεις Πνοές Λόγου και Τέχνης (2013)
… ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη ιστορία…

… ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη ιστορία…

Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη (2006)
... Διαθέσαμε τη ζωή μας...

... Διαθέσαμε τη ζωή μας...

Alter - Ego ΜΜΕ. Α.Ε. (2010)
... Εκεί

... Εκεί

Ιδιωτική Έκδοση (1996)
... Έλεος!

... Έλεος!

Ζαχαράκης Κ. Μ. (2008)
... εν φαντασία και λόγω

... εν φαντασία και λόγω

Γρηγόρη (2016)
... ένα δεύτερο αστεράκι ελπίδας

... ένα δεύτερο αστεράκι ελπίδας

Εκδόσεις Επιφανίου (2012)
... εξ ουρανού

... εξ ουρανού

Βιβλιοεπιλογή (2002)
... και βίβλοι ηνεώχθησαν

... και βίβλοι ηνεώχθησαν

University Studio Press (2008)
... Και η καμπάνα συνέχισε πένθιμα

... Και η καμπάνα συνέχισε πένθιμα

Αγγελάκη Εκδόσεις (2016)
Συνολικά Βιβλία 227556
227.556 Βιβλία
114.447 Συντελεστές
4.323 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου